Marketing & Media Summit 2017

Communication in digital world

Warsaw - 20 November 2017

Speakers

Natalia Juchniewicz

doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka socjologii w Uniwersytecie SWPS, post-doc w Młodzi w Centrum Lab (projekt: Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów).

Kierownik Pracowni Filozoficznych Podstaw Komunikacji IF UW. Interesuje się filozofią techniki, socjologią nowych mediów, społecznym życiem smartfonów.

Organizers

Honorary Patronage

Strategic partner

Main Partners

Partner

Media Partners

Miejsce

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa