Marketing & Media Summit 2017

Communication in digital world

Warsaw - 20 November 2017

Speakers

Danuta Breguła

Od 2013 roku odpowiada za rozwój biznesu płatnych treści Gazety Wyborczej w internecie, rozwój bazy płacących prenumeratorów, która obecnie 110 tysięcy.

Od 2016 jako Szefowa Strategii Online Gazety Wyborczej koordynuje również procesy transformacyjne w organizacji oraz aktywności na platformach Facebook i Google spójne z aktualnym modelem biznesowym Gazety Wyborczej. 

Organizers

Honorary Patronage

Strategic partner

Main Partners

Partner

Media Partners

Miejsce

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa