Marketing & Media Summit 2017

Komunikacja w erze cyfryzacji

Warszawa - 20 listopada 2017

Mówcy

Natalia Juchniewicz

doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka socjologii w Uniwersytecie SWPS, post-doc w Młodzi w Centrum Lab (projekt: Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów).

Kierownik Pracowni Filozoficznych Podstaw Komunikacji IF UW. Interesuje się filozofią techniki, socjologią nowych mediów, społecznym życiem smartfonów.

Pozostali Mówcy

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Partner Strategiczny

Partner Główny

Partner

Partnerzy Medialni

Miejsce

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa