Marketing & Media Summit 2017

Komunikacja w erze cyfryzacji

Warszawa - 20 listopada 2017

Mówcy

Danuta Breguła

Od 2013 roku odpowiada za rozwój biznesu płatnych treści Gazety Wyborczej w internecie, rozwój bazy płacących prenumeratorów, która obecnie 110 tysięcy.

Od 2016 jako Szefowa Strategii Online Gazety Wyborczej koordynuje również procesy transformacyjne w organizacji oraz aktywności na platformach Facebook i Google spójne z aktualnym modelem biznesowym Gazety Wyborczej. 

Pozostali Mówcy

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Partner Strategiczny

Partner Główny

Partner

Partnerzy Medialni

Miejsce

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa